ALFA-1 ANTİTRİPSİN

ALFA-1 ANTİTRİPSİN

Pozitif akut faz reaktanlarındandır. Protein elektroforezinde α 1 bandının büyük kısmını oluşturur. Ayrıca serum da en yüksek konsantrasyonda bulunan proteaz inhibitörüdür. Her türlü enfeksiyon, doku nekrozu, travmalar, oral kontraseptif kullanımı ve gebelikte AAT düzeyi yükselir. İleri derecedeki AAT düşüklüklerinde ise kronik akciğer ve karaciğer hastalıkları gelişebilir. Ağır derecedeki kalıtsal AAT yetersizliklerinde özellikle çocuklarda neonatal hepatit sendromu ve infantil siroz gibi ağır tablolar gelişebilir. Yetişkinlerde ise amfizem ve kronik bronşit gibi kronik akciğer hastalıklarına eğilim yaratır

Yorum Yazın