ADACIK HÜCRE ANTİKORU

ADACIK HÜCRE ANTİKORU

Tip I diabetes mellituslu (DM) hastaların %90’ında pozitiftir. Tip 1 DM’ta klinik bulgular başlamadan yıllar önce antikor saptanabilir. Diabeti olmayan kişilerde pozitif bulunduğunda tip 1 DM’a yatkınlığı gösterir. Birinci derece akrabaların da tip 1 DM olduğu bilinen kişilerde, düşük derecede ICA pozitifliği varsa ileride tip 1 DM gelişme olasılığı %40, yüksek titrede ICA pozitifliği varsa %100’dür. Ayrıca diabetes mellitusta tip 1-2 ayrımında da kullanılabilir

Yorum Yazın