VZV PCR

VZV PCR

BOS, amniyon mayisi, dermal lezyonlar vb. örneklerde VZV’nin hızlı ve etkin tanısında VZV PCR testi kullanılır. Şüphe duyulan lezyondan alınan örnekte VZV DNA’nın pozitif saptanması, VZV tanısı lehine değerlendirilir. Şüpheli temas sonrasında alınan amniyon mayii örneklerinde VZV PCR çalışması ile gebeliğin etkilenip etkilenmediği konusunda fikir sahibi olunabilir. VZV PCR testinde negatif bir sonuç alınması ise enfeksiyon olasılığını ekarte ettirmez.

Yorum Yazın