TÜBERKÜLOZ BACTEC KÜLTÜRÜ

TÜBERKÜLOZ BACTEC KÜLTÜRÜ

Tüberküloz tanısına yönelik çeşitli hızlı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler geleneksel tanı yöntemlerinin en büyük dezavantajı olan tanının uzun sürmesini kısmen ortadan kaldırmıştır. BACTEC 460 ile yapılan kültür, duyarlı cihazlarla, yarı otomatik olarak metabolik ürünlerin saptanması yoluyla sıvı besiyerlerinde üremenin görülmesi esasına dayanır.

Yorum Yazın