TROPONİN I

TROPONİN I

AMI tanısında kullanılır. AMI’dan 2-6 saat sonra kardiyak troponin I yükselir ve 15-24 saat sonra pik yapar. Di ğer kardiyak markerlerin (CK-MB, myoglobin vb.) aksine günlerce (~7 gün) yüksek kalır. Konjestif kalp yetmezliği, kardiyak travma, unstabil anjina ve kardiyak cerrahi sonrasında da troponin I yükselebilir. AMI tanısı için tek bir ölçüm yeterli olmaz, seri ölçümler yapılmalıdır

Yorum Yazın