TBC BASİLİ ARANMASI

TBC BASİLİ ARANMASI

Tüberküloz basilinin mikroskobik olarak saptanmasında kullanılır. Basilin saptanabilmesi için numunede 5.000-10.000 basil/mL bulunması gerekmektedir.

Yorum Yazın