SMİTH ANTİKOR

SMİTH ANTİKOR

SLE, Sjögren sendromu, progresif sistemik sklerozis, polimyozit, dermatomyozit, overlap sendromu, sharp sendromu (mixed konnektif doku hastalığı) ve primer bilier siroz gibi otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan hastalarda pulmoner tutulum riski daha fazladır. RNP antikorları ise SLE, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve sklerodermada saptanan ENA grubu antikorlardandır. SCL-70 antikorları topoizomeraz I’e karşı oluşur ve SCL-70 antikoru pozitif olan hastaların ANA boyanma tipleri genellikle beneklidir. Sm (Smith) antikorları SLE tanısında kullanılır ve SLE için spesifitesi yüksektir. İlaç kaynaklı SLE, romatoid artrit, skleroderma ve Sjögren sendromu da Sm antikor pozitifli ğine neden olabilir. SS-A ve SS-B antikorları Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafif veya yoktur

Yorum Yazın