QUANTIFERON

QUANTIFERON

QuantiFERON®-TB Gold, uyarıcı myobacterial proteinlerin peptid antijenlerine karşı hücre yoluyla bağışıklık cevabını ölçen bir testtir. IFN-γ’nın tespiti ve sonradan kantitasyonu, bu testin temelini oluşturur. Testte kullanılan antijenler, ESAT-6, CFP-10 ve TB7.7(p4) uyarıcı proteinlerinin bir peptit karışımıdır. Bu peptit antijenlerinin M. tuberculosis ile enfekte olan kişilerde T-lenfositlerinin IFN-γ salınımını uyardığı, ancak enfekte olmayan veya BCG aşılı, hastalık veya LTBI riski bulunmayan kişilerde de uyarım olmadığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Pozitif bir sonuç tüberküloz hastalığıteşhisini destekler; ancak tanının doğrulanması için, diğer tüberküloz tanı testleri de (ARB yayma ve kültür, akciğer grafisi) yapılmalıdır. Sonucunun negatif çıkması, M. tuberculosis enfeksiyonunun veya tüberküloz hastalığının olmadığını göstermez: yalancı negatif sonuçlar, enfeksiyonun aşamalarından kaynaklanabilir.

 

Yorum Yazın