PROTEİN C ANTİJENİ

PROTEİN C ANTİJENİ

Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında ve tiplendirilmesindekulla nılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

Yorum Yazın