PRENETAL TEST PANELİ

  1. TRİMESTR ( İKİLİ TARAMA TESTİ) DOWN SENDROMU

Trizomi 21 için gebeliğin erken döneminde (11 hafta-13 hafta 6 gün) yapılan prenatal tarama testidir. Maternal serumda ölçülen free ß-hCG ve PAPP-A konsantrasyonları ile yüksek rezo üsyonlu USG kullanılarak ölçümü yapılan nuchal translucency (NT /ense saydamlığı) değeri, gebelik haftası, anne yaşı ve diğer bilgilerle kombine edilerek kantitatif risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının da doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur

 

  1. TRİMESTR ( İKİLİ TARAMA TESTİ) DOWN SENDROMU

Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalı dır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur. Testin yapılması için ideal zaman 16-18. gebelik haftaları olmakla beraber test 14-22 hafta ve 6 gün arasında yapılabilir.

 

4’ lü  TARAMA TESTİ  DOWN SENDROMU

Gebelikte dörlü test (Quadruple test)  üçlü test ile tamamen aynı amaçla yapılan bir testtir ancak üçlü teste göre başarısı daha yüksektir. Dörtlü testte down sendromlu bebek tespit etme oranı %80’dir. Üçlü testte anneden alınan kanda değerlendirilen  B-hCG ve serbest estriol (uE3) ve AFP düzeylerine ek olarak dörtlü testte İnhibin-A düzeyinin de formüle katılması testin başarısını yükseltmektedir. Bu dört maddenin anne kanında ölçülmesinden dolayı adı dörtlü testtir, aynen ikili ve üçlü testte olduğu gibi. Anneden aynen normal kan tahlillerinde olduğu gibi az miktarda kan alınaran dörtlü tarama testi değerlendirmesi yapılır.

Trizomi 21 ve 18 zeka geriliği, kalp anomalileri ve diğer organ anomalileri olan hastalıklardır. Bu testlere zeka testi denmesinin nedeni de budur, dörtlü test bebeğin zeka düzeyini ölçen bir test değildir.

İlk trimesterde 11-14 haftalar arasında tarama testlerini yani ikili test, kombine test ve NT ölçümlerini yaptırmayanlar, zamanını kaçıranlar için sonradan önerilebilecek en iyi test dörtlü testtir.

 

NIFTY TEST

AMNİOSENTEZ TARİH OLUYOR

Anne karnında artık bebeğin sağlık durumu tespit edilebiliyor. Genetik uzmanlarının tıpta çığır açan buluşu kantahliliNet ‘de

Değerli anne Adayları,
Hamilelik süreci hayatınızdaki en özel, bir o kadar da sorumluluk gerektiren dönemlerin başında gelir.Bu sürece Kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız ile birlikte mümkün olduğunca kolay ve anlaşılabilir geçirmeniz, sizlere büyük avantaj sağlayacaktır. Bu doğrultuda bebeğinizin Trizomi riskinin ne olduğu ve nasıl tespit edilebildiğini doktorunuzdan edineceğiniz bilgilere göre değerlendirebileceksiniz.

NIFTY (Non- Invasive Fetal Trisomy) Test, yani girişimsel olmayan fetal trizomi testi bebeğinizin Trizomi 21, Trizomi 18 veya Trizomi 13 olup olmadığını, güncel yöntemlere göre daha net bir şekilde saptamaya olanak sağlar. Trizomi’nin ne olduğu ve nasıl tespit edilebildiği bilgisi verilecektir. Kişisel durumunuzla veya bu test ile ilgili aklınıza gelebilecek herhangi bir soruyu doktorunuzla paylaşmaktan çekinmeyiniz.

Trizomi Nedir ve Nasıl Gelişir?
Trizomi, normalde anneden bir, babadan da bir olmak üzere 2 adet gelen kromozom bilgisinin, hücrelerde 3.kez yer almasıdır. bu fazladan kromozom, yani DNA bilgisi hücresel seviyede çeşitli genlerin 2 kez değil, 3 kez ifade bulmasına ve böylece çeşitli maddelerin üretiminde anomaliler oluşmasına neden olur. Bu hücresel düzeydeki anomaliler bebeğin vücuduna yansıdığında karşımıza sendrom adı verilen beriltiler topluluğu çıkar.

Trizomi 21 (Down Sendromu)
Trizomi 21 en sık görülen kromozomal anomalidir. Canlı doğumların yaklaşık 1/800’ünde görülür. Genellikle kalıtsal olarak değil, hamilelikte kendiliğinden oluşan bir kromozom hastalığıdır ve bebekte 21. kromozomdan 3 tane olmasıyla karakterizedir. Anne yaşı ilerledikçe hastalığın görülme sıklığı artış göstermektedir.

Trizomi 18 (Edwards Sendromu)
Canlı doğumların yaklaşık 1/5000′ inde bulunur. Bu hastalık için de anne yaşnın ilerlemesiyle risk artışı söz konusudur. Bu bebeklerde doğuştan çok ciddi yapısal bozukluklar bulunur. Genellikle hamilelik sırasında ya da hayatın ilk haftalarında kaybedilirler.

Trizomu 13 (Patau Sendromu)
Canlı doğumların yaklaşık 1/10000′ inde bulunan bir kromozom anomalisidir. Anne yaşı artışıyla Trizomi 13 görülme sıklığı yükselir. Yeni doğan çocuklarda kafatası ve yüz bölgesi ayrıca; kalp, böbrek, mide anomalilerine ve/veya diğer fiziksel bağzı anomalilere raslanır.

Bu tip hastalıklar hamilelik sırasında nasıl tespit edilebilir?
Hamilelik döneminde hem girişimsel (invazif) hem de girişimsel olmayan (non-invazif) tarama test olanakları bulunmaktadır. Gebeliğin 11. ve 14. haftaları arasında yapılan ultrason muayeneleri girişimsel olmayan yöntemlerin başında gelir. Bu şekilde bebeğin ense kalınlığı ölçülebilmektedir. Anne kanıyla yapılan 2’li, 3’lü tarama testleride girişimsel olmayan diğer tekniklerdendir. Fakat bu teknikler her ne kadar riski belirli ölçüde tespit etse de, kesin bir tanı sağlamaz.

NIFTY Kan Testi Nedir ve Nasıl Uygulanır?
Yeni nesil teknolojilerin olanaklarıyla, girişimsel olmadan Trizomi tespitine imkan sunmaktadır. Gebelik sırasında bebeğin kanının, anne kanı ile karışması, bu testin gerçekleştirilmesindeki temeli oluşturmaktadır.

Anne adayının vücuduna müdahale gerektiren invazif yönlerde ise amniyosentez, koryon vilus biyopsisi ve kordosentez gibi teknikler uygulanır. Bu tür yöntemler, anne karnındaki bebekten hüzre toplamaya yöneliktir. Bu girişimsel testler, şu an dünyada güvenilirlik yüzdesi en fazla olarak kabul edilmekle beraber, %0,2 ile %1 arasında girişim sonrası düşük riski taşımaktadır. Gebeliğin belli bir döneminden sonra anne kolundan alınan kanla, bebeğe ait DNA parçaçıkları ayrılabilmektedir. BU sayede bebeğin Trizomi 21-18 veya 13 olduğu kararına varılabilir.

Testin Uygulanacağı En Doğru Zaman ?
NIFTY Test’i yaptımak 8. haftadan itibaren teknik olarak mümkün olsa da, en doğru zamanın 10. gebelik haftasından sonra yapımasıdır. Ultrason ve kan tahlili sonucunda doktorunuzca, bebeğinizin Trizomi süphesi taşıdığı belirlendiyse veya risk grubunda olduğunuzdan ötürü endişeleriniz mevcut ise, bu testi yaptırabilirsiniz.

NIFTY Test Nasıl Yapılır ?
Doktorunuzdan edinmiş olduğunuz bilgi ve genetik danışmanlık sonrası, sizden doldurmanız istenilen “NIFTY Test Onay Formu” nu imzalayıp, kan verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sizden alınacak kan, özel tüpler vasıtasıyla BGI laboratuvarlar’ına gönderilir. Analiz yaklaşık olarak 10 ile 14 gün arasında sürmektedir. Analiz sonuçları, doktorlarınız vasıtasıyla size açıklanır.

NIFTY Test, Sağlık Sigortası Tarafından Karşılanır mı?
Hayır. Malesef hasta tarafından karşılanması gerekmektedir.

Sonucun Negatif veya Pozitif Çıkması Ne Demektir ?
Negatif test sonucu, bebeğin yaklaşık %99.9 oranında Trizomi olmadığını göstermekle beraber, pozitif test sonucuda bebeğinizin yaklaşık %99.9 oranında Trizomi taşıdığını göstermektedir.

NİFTY TESTİ LABORATUVARIMIZA GELMEDEN YAPTIRABİLİRSİNİZ …!

Tüm İstanbul genelinde, Tecrübeli ekibimiz tarafından bulunduğunuz yere gelinerek Nifty test için gerekli kan örneğiniz alınmaktadır. Bu işlem için ekstra bir ücret talep edilmemektedir.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 0532 491 56 69

 

 

Yorum Yazın