PORTÖR TARAMASI

Portör Muayeneleri:


T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.01 2005 tarihli 1059 sayılı 2005/9 Genelgesi gereğince, gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılması gerekli tetkikler şunlardır;
1) Dışkı kültürü, ( Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir )
2) Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir )
3) Boğaz kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )
4) Burun kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )
5) Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir )
Portör tetkiklerinin tamamı iş yerinizde Burtom OSGB Mobil Sağlık Hizmetleri ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Alınan numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek Burtom Tıbbi laboratuvarlarımızda çalışılmakta, sonuçları klinik muayene ile birlikte değerlendirilerek Portör Muayene Raporu oluşturulmaktadır.

Yorum Yazın