PARVOVİRÜS PCR

PARVOVİRÜS PCR

İmmün cevabı baskılanmış veya gecikmiş olan hastalarda (HIV, aplastik kriz, fetal hidrops, persistan poliartropati vb.) parvovirüs tanısında serolojik testler kullanılamayabilir. Bu durumda tanı koymak için PCR kullanılabilir. PCR inhibitörleri veya hasta örneğinde DNA konsantrasyonunun tespit edilebilir limitlerin altında olması sonucun negatif çıkmasına neden olabilir.

Yorum Yazın