MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ

M ikobakterinin hızlı kültür ile izolasyonunda kullanılır. Üreme süresi 3-21 gündür (ortalama 12 gün). Bakterilerin üretilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışmasının sağlanması açısından mycobacterium kültürü önemlidir.

Yorum Yazın