MURAMİDAZ

MURAMİDAZ

Granülosit ve monosit turnoverı nın göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır. Akut monositik veya myelomonositik lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, bazı böbrek hastalıkları ve kronik enfeksi yonlarda (ör. tüberküloz) serum lizozim düzeyi artar.

Yorum Yazın