MONOZOMİ/TRİZOMİ 7

MONOZOMİ/TRİZOMİ 7

Monozomi 7 çocuk ve erişkin MDS, JCML ve başlıca M4/M6 olmak üzere erişkin AML’de çok sık olarak saptanır. Özellikle erişkinde kötü prognostik belirteçtir.

Yorum Yazın