MONOSPOT TEST

MONOSPOT TEST

EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. EBV B lenfositleri etkilediğinden spesifik ve nonspesifik antikor oluşumu gözlenir. Testin sonucu hastalığın ağırlığı hakkında bilgi vermez fakat titre artışının takibi anlamlıdır (Ayrıca Bk. EBV IgM ve IgG profilleri).

Yorum Yazın