MİYOZİT PANEL

MİYOZİT PANEL

İnfl amatuvar miyopatilerde uygun tedavi yönetiminin seçilebilmesi için kesin tanı çok önemlidir. Miyozite eşlikçi antikorlar; Anti -Jo-1 (Antisentetaz) İnterstisyel akciğer hastalığı, artrit ve Raynaud fenomeni ile birlikte, Anti -Mi-2 hafif-orta güçsüzlük ve belirgin raş ile klasik dermatomyozit ile birlikte görülür. Anti-PM-Scl Skleroderma ile birlikte overlap sendromda bulunur, Anti-Ku, Anti -Ro-52, Overlap sendromlarda saptanırlar.

Yorum Yazın