MİTOMYCİN C TESTİ

MİTOMYCİN C TESTİ

Kromozomal kırık sendromları ya da kromozomal instabilite şüphesi olan hastalarda yapılır. Mitomisin C uyarısıyla kromozomlardaki kırık sayısındaki artışlar bu hastalıklar için destekleyici tanı kriterleri arasında yer almaktadır.

Yorum Yazın