MAKROPROLAKTİN TARAMASI

MAKROPROLAKTİN TARAMASI

Prolaktinin, IgG’ye bağlı olarak bulunan ve fizyolojik olarak inaktif olan formudur. Toplumda akroprolaktin görülme prevalansı %1,5 olmasına rağmen, hiperprolaktinemisi olanlarda bu rakam çok daha büyüktür. Hiperprolaktinemi ayırıcı tanısında makroprolaktin varlığı ekarte edilmelidir.

Yorum Yazın