Makroprolaktin Taraması

Makroprolaktin Taraması

Makroprolaktin Taraması prolaktinin, IgG’ye bağlı olarak bulunan ve fizyolojik olarak inaktif olan formudur. Toplumda akroprolaktin görülme prevalansı %1,5 olmasına rağmen, hiperprolaktinemisi olanlarda bu rakam çok daha büyüktür. Hiperprolaktinemi ayırıcı tanısında makroprolaktin varlığı ekarte edilmelidir.

Makroprolaktin taraması, prolaktin hormonunun kanda yüksek düzeylerde bulunması durumunda gerçek prolaktin eksikliği veya hiperprolaktinemi (yüksek prolaktin seviyeleri) arasındaki ayrımı yapmak için kullanılan bir laboratuvar testidir. Prolaktin hormonu, hipofiz bezinde üretilen ve memede süt üretimini ve meme dokusunun büyümesini düzenleyen bir hormondur. Normalde, prolaktin seviyeleri kadınlarda hamilelik ve emzirme dönemlerinde yükselirken, erkeklerde düşük düzeylerde kalır.

Makroprolaktin, prolaktin hormonunun aşırı büyük moleküler komplekslerle birleştiği bir durumdur. Bu büyük kompleksler, prolaktin hormonunun normal şekilde metabolize edilmediği durumlarda oluşabilir. Makroprolaktin, biyolojik olarak etkisizdir ve hiperprolaktinemi semptomlarına neden olmaz. Ancak, laboratuvar testlerinde prolaktin düzeylerini yanıltıcı bir şekilde yükseltebilir.

Makroprolaktin taraması genellikle hiperprolaktinemi şüphesi olan bireylerde veya prolaktin düzeyleri yüksek bulunan kişilerde yapılır. Bu test, kanda prolaktin hormonu ile bağlı olan kompleksleri tespit etmek için kullanılır. Test için genellikle bir kan örneği alınır ve laboratuvara gönderilir. Örnekteki prolaktin hormonu ile birleşmiş olan kompleksler, özel bir test yöntemi kullanılarak ayıklanır. Bu sayede, gerçek prolaktin hormonu düzeyi belirlenir.

Makroprolaktin taramasının sonuçları, prolaktin hormonunun büyük komplekslere bağlı olarak yüksek düzeylerde olduğunu veya gerçek prolaktin eksikliği durumunda normal düzeylerde olduğunu gösterebilir. Eğer makroprolaktin tespit edilirse, hiperprolaktinemi semptomlarına neden olmayan bir durum olduğu anlaşılır ve tedavi gerekmeyebilir. Ancak, hiperprolaktinemi semptomlarına yol açan gerçek prolaktin fazlalığı durumunda, uygun tedavi yöntemleri belirlenebilir.

Makroprolaktin taraması, hiperprolaktinemi tanısının doğruluğunu artırmak için önemli bir testtir. Hiperprolaktinemi, adet düzensizlikleri, meme sütü salgılanması (galaktore), cinsel işlev bozuklukları ve kısırlık gibi semptomlara yol açabilir. Bu test, prolaktin düzeylerinin yanıltıcı olarak yüksek çıkmasına neden olan makroprolaktini tespit ederek gereksiz tedavi ve değerlendirmelerin önüne geçer.

Özet olarak, Makroprolaktin Taraması, prolaktin hormonunun kanda yüksek düzeylerde bulunması durumunda gerçek prolaktin eksikliği veya hiperprolaktinemi arasındaki ayrımı yapmak için kullanılan bir laboratuvar testidir. Bu test, prolaktin hormonunun büyük komplekslerle birleştiği makroprolaktini tespit ederek doğru teşhisin konulmasına yardımcı olur. Test sonuçları, uygun tedavi planının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Yorum Yazın