LENFOSİT ALT GRUPLARI

LENFOSİT ALT GRUPLARI

İmmün yetmezlikler ile otoimmün viral ve kronik granülomatöz hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği transplantasyonlarının izlenmesinde de yararlıdır.

 

Yorum Yazın