LC-1

LC-1

Karaciğerin otoimmün hastalıkları, otoimmün hepatit, primer bilier siroz ve primer sklerozan kolanjittir. Bu vakaların ayırıcı tanısında otoantikorlar kullanılır. Anti-SLA/LP tek başına veya diğer otoantikorlarla beraber bulunabilir. Her ne kadar vakaların %30’unda bulunsa da, prediktif değeri %100’e yakındır. Üstelik SLA/LP antikorlarının hepatit C vb. viral hepatit kaynaklı yalancı pozitifliği de görülmez. LKM-1 antikorları ise tüm otoimmün hepatitlerin yaklaşık %1’inde görülür. LKM-1 antikorlarının önemi çocuklarda sık görülmesidir. Yüksek AMA-M2 titreleri ise primer bilier siroz için karakteristiktir. Bu vakaların %96’sında AMA-M2 saptanmaktadır. Ayrıca genelde düşük titrede olsa da diğer kronik karaciğer hastalıkları ve progresif sistemik sklerozda da AMA-M2 antikorları görülebilir.

Yorum Yazın