KOLİNESTERAZ II

KOLİNESTERAZ II

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit ehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudo kolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik böbrek yetmezliği, gebeliğin son dönemleri ve serum albumin konsantrasyonunu düşüren durumlarda serum pseudo kolinesteraz düzeyi düşer.

 

Yorum Yazın