IMATINIB

IMATINIB

İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. Imatinib, Philadelphia kromozomu pozitif olan KML’ler, lenfoblastik lösemiler ve gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır

Yorum Yazın