IgM

IgM

Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer (Bk. Tablo-17). BOS’da 3 mg/dL’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.

Yorum Yazın