HOMOGENTİZİK ASİT

HOMOGENTİZİK ASİT

Alkaptonüri tanısında kullanılır. Homogentizik asit, tirozin metabolizmasında oluşan bir ara üründür. Homogentizik asit oksidaz enzimeksikliğinin neden olduğu alkaptonüri hastalığında tüm dokularda homogentizik asit birikir. Askorbik asit, salisilat, gentizik asit ve L-dopa yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

Yorum Yazın