HLA-B51

HLA-B51

Behçet hastalarında belirgin HLA-B51 pozitifliği saptandığı bilinmektedir. Ancak bu birliktelik populasyonlara gore farklılık göstermektedir. HLA-B51 pozitif kişilerde negatiflere göre hastalık çıkma olasılığı Türkiye’de 13.3, Japonya’da 6.7, A,D,D,’de ise 1.3 olarak rapor edilmiştir. Ancak, HLA-B51’in hastalığa yatkınlık oluşturmaktan çok hastalığın seyri üzerine etkili olduğu bildirilmektedir. HLA-B51 sıklığı posteryor üveitli ve santral sinir sistemi tutulumu olanlarda daha yüksektir. Behçet hastalığı ile ilişkili olan HLA haplotiplerinin HLA-B51 01, HLA-B51 02, HLA-B51 08, HLA-B51 09 olduğu kabul edilmektedir. Laboratuvarımızda HLA-B51 pozitifliği istenen bireylerde pozitiflik saptandıktan sonra 01-09 arasındaki alellerin saptanması için bu alellere özgü primerlerle PCR yapılmaktadır.

Yorum Yazın