HELİCO BACTER PYLORİ ANTİJENİ

HELİCO BACTER PYLORİ ANTİJENİ

H.pylori peptik ülser hastalığının etkeni ve gastrik kanserin başlıca risk faktörüdür. Tanı ve tedavi sonrası takibinde HpSA kullanılmaktadır. Testin spesifitesi %93, sensitivite %91’dir.

Yorum Yazın