HAM TESTİ

HAM TESTİ

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ve konjenital diseritropoietik anemi tanısında kullanılır.

Yorum Yazın