GFR

GFR

Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum kreatinin düzeyi artarken, musküler distrofi ve diabetik ketoasidozda düşer. Yetişkinlerde kreatinin değeri ile birlikte MDRD formülüne göre hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı (GFR) değeri de verilmektedir.

Yorum Yazın