GALAKTOMANNAN

GALAKTOMANNAN

İnvaziv aspergillozis tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Pozitif sonuçlar kültür, histolojik ve radyolojik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir. Negatif sonuçlar invaziv aspergillozis tanısını ekarte ettirmez. Eğer klinik bulgular varsa testin tekrar edilmesi gerekmektedir. Aspergillozis açısından risk altında olan hastalarda öncelikle baseline düzeyinin ölçülmesi, daha sonra da haftada iki kez ölçüm ile takip edilmesi önerilir. Antijen düzeyi tedaviye cevabın izlenmesinde de faydalıdır.

Yorum Yazın