FAKTÖR VIII

FAKTÖR VIII

Herediter faktör VIII eksikliği (Hemofili A) X’e bağlı geçiş gösteren ve kanamaya eğilimle karakterize bir hastalıktır. Klinik olarak faktör VIII eksikliği, hastanın plazma faktör VIII seviyelerine göre, şiddetli (<%1), orta derece (%1-5), ve hafif (>%5) olmak üzere derecelere ayrılır. Etkilenen bireylerde aPTT uzamışken, PT ve TT normaldir. Ayrıca faktör VIII bir akut faz reaktanı olup, östrojen kullanımı, karaciğer hastalığı, diabetes mellitus, stres veya egzersiz durumlarında da yükselebilmektedir

Yorum Yazın