FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR

FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR

Faktör replasman tedavisi alanlarda veya spontan olarak (doğum sonrası, immünolojik hastalıklar, antibiyotik kullanımı, maligniteler, ileri yaş) faktör inhibitörleri gelişebilmekte ve ilgili faktörleri inhibe etmektedir. Bu test ile faktör VIII inhibitör varlığı araştırılır.

Yorum Yazın