ERKEN MOLEKÜLER TANI TESTİ

ERKEN MOLEKÜLER TANI TESTİ

Geleneksel karyotipleme öncesinde toplumda sık görülen 13, 18, 21 ve cinsiyet kromozomlarına ait anöploidilerin 24-48 saat içinde taranmasında kullanılır. Elde edilen bulgular ön bilgi niteliği taşımakta olup, sitogenetik analizlerle tüm sonuçlar doğrulanacaktır.

Yorum Yazın