EBV PCR

EBV PCR

Enfeksiyöz mononukleozis geçiren hastalarda, hastalık başlangıcındaki yaklaşık ilk 2 haftada EBV DNA saptanabilir. Ancak rutin tanıda kullanımı sınırlıdır. En önemli problem sağlıklı bireylerde de düşük düzeyde EBV DNA saptanabilmesidir. EBV enfeksiyonu kaynaklı nasofarengeal karsinoma tanı ve takibinde EBV DNA’nın plazmada çalışılması yararlı olacaktır. İmmun yetmezliği olan hastalarda ve/veya organ transplantasyonu yapılmış olan hastalarda plazma veya serum örneklerinde EBV DNA ile viral yük takibi enfeksiyon tanısı için güvenilir bir göstergedir.

Yorum Yazın