Kategori: U

UNKONJUGE E3

Fetoplasental ünitenin değerlendirilmesinde kullanılır. Serbest E3 düzeyi, total E3’den daha spesifiktir. Sonuçlar hastadan hastaya değişebildiğinden seri ölçüm yapılması önerilir. Ayrıca sabahları daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Gebelik süresince serbest E3 sürekli yükselir ve doğumun başlaması ile birlikte sert bir yükselme olur. Diabetik gebeler, post-date gestasyon ve intrauterin büyüme geriliğinin değerlendirilmesinde serbest E3 kullanılabilir. Fetüste santral sinir […]
Read More

UREOPLASMA UREALYTICUM

UREOPLASMA UREALYTICUM ve Mycoplasma hominis bakterileri nin varlığının belirlenmesi ile semi kantitatif düzeyli antibakteriyel duyarlılık testleri için kullanılır Ureaplasma urealyticum, insan ürogenital sisteminde bulunan bir bakteri türüdür. Bu bakteri, normal floranın bir parçası olarak idrar yolunda ve genital bölgede bulunabilir. Genellikle semptomsuz olabilir, ancak bazı durumlarda enfeksiyonlara ve komplikasyonlara neden olabilir. Bu yazıda, Ureaplasma urealyticum’un […]
Read More

U1RNP antikoru SLE hastalarının %50’sinde ve diğer konnektif doku hastalıklarında görülür. Özellikle MCTD (miks konnektif doku hastalığı) tanısında U1RNP antikoru varlığı önemlidir. MCTD’de dsDNA ve Sm antikorları olmaksızın yüksek düzeylerde U1RNP antikoru görülür.
Read More