Kategori: U

UNKONJUGE E3

Fetoplasental ünitenin değerlendirilmesinde kullanılır. Serbest E3 düzeyi, total E3’den daha spesifiktir. Sonuçlar hastadan hastaya değişebildiğinden seri ölçüm yapılması önerilir. Ayrıca sabahları daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Gebelik süresince serbest E3 sürekli yükselir ve doğumun başlaması ile birlikte sert bir yükselme olur. Diabetik gebeler, post-date gestasyon ve intrauterin büyüme geriliğinin değerlendirilmesinde serbest E3 kullanılabilir. Fetüste santral sinir […]
Read More

U1RNP antikoru SLE hastalarının %50’sinde ve diğer konnektif doku hastalıklarında görülür. Özellikle MCTD (miks konnektif doku hastalığı) tanısında U1RNP antikoru varlığı önemlidir. MCTD’de dsDNA ve Sm antikorları olmaksızın yüksek düzeylerde U1RNP antikoru görülür.
Read More