Kategori: D

DHEA SÜLFAT

Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Hirşutizm, amenore, polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesinde önemlidir. Diğer androjenlerle (testosteron ve androstenedion) beraber yorumlanmalıdır.  
Read More

DHEA-SO4

Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Hirşutizm, amenore, polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesinde önemlidir. Diğer androjenlerle (testosteron ve androstenedion) beraber yorumlanmalıdır
Read More

DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ

Maple syrup urine disease (MSUD) tanısında kullanılır. Fenilketonüri, histidinemi, metionin malabsorbsiyonu ve herhangi bir nedene bağlı olan ketonürilerde pozitif sonuçlara neden olabilir. Bir tarama testi olduğundan pozitif sonuçlar doğrulanmalıdır.  
Read More

DİREK COOMBS

Yenidoğanın hemolitik hastalığı anneden geçen antikorlar nedeniyle bebeğin kırmızı kürelerinin yıkılmasıyla oluşur. Sıklığı geniş çalışmalarda bin doğumda 6-7 dolayındadır. ABO ve Rh/rh uygunsuzluğu yenidoğan hemolitik hastalığının en önemli nedenleridir. Yenidoğan hemolitik hastalığı dışında, otoimmün hemolitik anemiler, kan transfüzyonları ile gelişen hemolitik anemilerde de pozitif saptanmaktadır.
Read More

DİREK STREP A SWAB TESTİ

Boğaz sürüntüsünde doğrudan A grubu beta hemolitik streptococcuslara özgü karbonhidrat antijeni aramak için kullanılır. Hızlı sonuç verdikleri için tedaviye bir an önce başlamayı sağlamaktadır. Ancak duyarlılıkları % 58-96, özgüllükleri ise % 63-100 arasında değişmektedir.
Read More

DNA EKSTRAKSİYONU

Genetik hastalıkların moleküler tanısında kullanılan DNA materyalinin elde edilmesi amacı ile uygulanır. İndeks vaka ve aileye yönelik mutasyon analizi / taşıyıcılık tanısı çalışmalarında DNA ekstraksiyonu, EDTA’lı tam kan veya doku materyalinden yapılır. Prenatal tanı çalışmaları için CVS, AFS ve kordon kanı gerekmektedir.  
Read More

DNA İZOLASYONU

Genetik hastalıkların moleküler tanısında kullanılan DNA materyalinin elde edilmesi amacı ile uygulanır. İndeks vaka ve aileye yönelik mutasyon analizi / taşıyıcılık tanısı çalışmalarında DNA ekstraksiyonu, EDTA’lı tam kan veya doku materyalinden yapılır. Prenatal tanı çalışmaları için CVS, AFS ve kordon kanı gerekmektedir.
Read More