Kategori: J

JO-1

SLE, Sjögren sendromu, progresif sistemik sklerozis, polimyozit, dermatomyozit, overlap sendromu, sharp sendromu (mixed konnektif doku hastalığı) ve primer bilier siroz gibi otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan hastalarda pulmoner tutulum riski daha fazladır. RNP antikorları ise SLE, miks bağ […]
Read More

JAK2 MUTASYON ANALİZİ

Janus kinase 2 (JAK2) tirozin kinazın somatik V617F mutasyonu (JAK2 V617F) tirozin kinaz aktivitesini arttırmaktadır. Myeloproliferatif hastalıklarda tanı ve tedavinin belirlenmesinde önem taşıyan bu mutasyon, laboratuvarımızda kalitatif real time PCR ile saptanmaktadır.   Test Hakkında Fiyat Almak ve Ayrıntılı Bilgi için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz…   JAK 2  TESTİ İÇİN ÖZEL İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.     […]
Read More