cANCA

cANCA

Anti – nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilk olarak nekrotizan glomerulonefritli hastaların serumlarında tanımlanmıştır. Daha sonra Wegener granülomatozlu hastalarda cANCA, sistemik vaskülitli böbrek hastalarında pANCA tanımlanmıştır. cANCA’nın Wegener granülamtozu için yüksek sensitivite ve spesifikliği (prevalansı % 80-95) vardır. Titre hastalık aktivitesiyle korelasyon gösterir. Mikroskopik arteritis ve poliarteritis nodozalı nadir vakalarda cANCA pozitif olabilir. cANCA pozitifl iğinde temel antijen proteinaz 3’ dür.

Yorum Yazın