BALGAM KÜLTÜRÜ

BALGAM KÜLTÜRÜ

Akciğer enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Akciğer enfeksiyonu etkeni olabilecek bakteriler identifiye edilir

Yorum Yazın