ANYON GAP

ANYON GAP

Serumdaki katyonlar ile anyonlar arasındaki farkı gösterir. Metabolik asidozda anyon gap artarken, hipokalemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, rhabdomyoliz, hipergamaglobulinemi, hipoalbuminemi ve myelomada anyon gap azalır

Yorum Yazın