ANTİ-NATİVE DNA

ANTİ-NATİVE DNA

SLE tanı ve takibinde kullanılır. Sjögren sendromu, mixed konnektif doku hastalıkları ve progresif sistemik sklerozda da Anti ds-DNA düzeyi yükselir

Yorum Yazın