ANTİ-HEV

ANTİ-HEV

Hepatit E tanısında kullanılır. Negatif sonuçlar akut bir hepatit E enfeksiyonu ihtimalini ekarte ettirmez. Hepatit E virusu ya da HEV, enterik olarak bulaşan majör non-A non-B hepatit etkenidir. Sferik, zarfsız tek sarmallı RNA virüsüdür. Enfekte kişilerin gaitasında bulunur. Kontamine olmuş yiyecekler ve su ile bulaşır. Kronik infeksiyona yol açmaz ancak akut enfeksiyonu gebe kadınlarda özellikle 3. Trimesterde fatalolabilmektedir. Bulgular Hepatit A’ya benzer şekilde; sarılık, halsizlik, idrar renginde koyulaşma, karın ağrısı, iştah kaybı, bulantı ve kusmadır.

Yorum Yazın