ANTİ-DELTA

ANTİ-DELTA

HDV enfeksiyonunun tanısı için kullanılır. HDV defektif bir virüs olup ancak HBV varlığında enfeksiyona neden olabilmektedir. İnfeksiyonun HBV ile birlikteliği koinfeksiyon ve süper enfeksiyon olarak ortaya çıkar hem klinik hem de laboratuvar olarak çok farklı bulgular yoktur. HDV koinfeksiyonlarda % 3-10 ve süperinfeksiyonlarda % 90 oranında kronikleşebilmektedir.

Yorum Yazın