ANTİ-CCP

ANTİ-CCP

Romatoid artrit tanısında kullanılır. Anti-CCP’nin romatoid artrit tanısında spesifitesi %96, sensitivitesi ise %78’dir. Özellikle erken tanıda çok değerlidir çünkü hastaların %70’inde erken evrede pozitifleşir. Ayrıca seronegatif romatoid artritlerin %30-40’ında da anti-CCP pozitifliği görülmektedir. Anti-CCP pozitifliğinin eroziv hastalık için bir gösterge olduğu da belirtilmektedir.

Yorum Yazın