AMYLOİD A

AMYLOİD A

Serum Amiloid A proteini HDL metabolizmasında düzenleyici rolü olan bir apolipoproteindir ve enfeksiyöz olsun olmasın infl amasyona yanıt olarak kan konsantrasyonu hızla yükselir. Primer olarak karaciğerde sentezlenir. İyi bir akut faz belirtecidir. Çünkü, enfeksiyon, doku hasarı ya da travma sonrası görülen yükselme 24 saat içerisinde ilk konsantrasyonun bin katına kadar olabilmektedir. SAA’nın özellikle önemli bir yanı da kronik infl amatuvar hastalıklarda ciddi bir komplikasyon olarak yıkım ürünlerinin değişik organlarda Amiloid A fibrilleri şeklinde birikmesidir. CRP’e benzer şekilde SAA ölçümü infl amatuvar olayların tanısında yararlıdır. Aktiviteye bakılarak hastalığın ve tedavisinin takibi yapılabilir. Viral enfeksiyonlarda, böbrek transplant hastalarının rejeksiyon reaksiyonlarında (özellikle immüno-supresif hastalarda) kortikosteroid tedavisi alan Kistik Fibroz hastalarında CRP’den daha faydalıdır. İnfl amatuvar artrit vakalarında SAA hastalık aktivitesine en yakın korelasyona sahiptir. Enfeksiyonlarda CRP ve SAA’in birlikte ölçümü tanısal hassasiyeti artırmaktadır. AA Amiloidoz hastalarında, SAA düzeyini normale döndürmeye yönelik tedaviler hastalık seyrinde gelişmeye yol açarlar.

Yorum Yazın