AMİP ANTİKORU

AMİP ANTİKORU

Ekstra-intestinal amebiasis (özellikle karaciğer apsesi) tanısında kullanılır. Kullanılan yöntemin spesifitesi yüksek, sensitivitesi değişkendir. Karaciğer apselerinde %100, amebik dizanterilerde ise %98 oranında antikorun yükseldiği görülür.

Yorum Yazın