ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

Pitüiter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik CRH salınımı), hipokortizolizm (Addison hastalığı, sekonder adrenal yetmezlik, hipotalamik yetmezlik), konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomaların ayırıcı tanısında kullanılır

Yorum Yazın