TBC BASİLİ ARANMASI

Tüberküloz basilinin mikroskobik olarak saptanmasında kullanılır. Basilin saptanabilmesi için numunede 5.000-10.000 basil/mL bulunması gerekmektedir.

Posted under T

This post was written by Barış YENİL on Aralık 9, 2012

Tags: