(0532) 491 56 69

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1

PAI-1, doku plazminojen aktivatörü ve u-PA’nın dolayısıyla fibrinolizin başlıca inhibitörüdür. Plasminojen Aktivatör inhibitör 1 konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak fibrinolitik aktivite bozulur ve trombotik olaylara yatkınlık artar.

Yorum Ekle