(0532) 491 56 69

MİTOKONDRİYAL ANTİKOR

Primer bilier siroz tanısında kullanılır ama tanı konulduktan sonra hastalığın seyri hakkında bilgi vermez. Ayrıca CRESTsendromu ve bazı diğer otoimmün hastalıklarda da gözlenebilir

Yorum Ekle